Simply Smile.
Excellence Logistics.

Asset Cargo Insurance

Kargonuz Güvende
Asset Cargo Insurance, karayolu, havayolu ve denizyolu ile nakledilen malların; çarpma, çarpışma, yangın, infilak, yükleme, aktarma, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde teminat altına alan entegre bir taşımacılık sigortacılığı hizmeti markasıdır.
İsteğe bağlı olarak Depoda Bekleme Teminatı, Aktarma Teminatı, Başlangıç Sevkiyatı, Bitiş Sevkiyatı ve Harp Grev teminatlarına karşı da güvence sağlanmaktadır.

Nakliyat Sigorta Teminatları

Institute Cargo Clauses (A) - Tüm Riskler (Geniş Kapsamlı Teminat)
Poliçe Genel Şartlarındaki istisna bırakılan haller haricinde taşınan yükün çıkış deposundan varış deposuna ulaşıncaya kadar uğrayacağı tüm zararlara karşı koruma sağlar. Yükleme, boşaltma ve kısmı hasarlarda teminata dahildir.
Institute Cargo Clauses (C) - Dar Kapsamlı Teminat
Taşınan yükün ve onu taşıyan aracın taşıma esnasında birlikte karşılaşacakları bir riziko neticesinde uğrayacağı zararlara karşın sigorta edilmesidir. Bu teminata girmeyen başlıca rizikolar, yükün çalınması, ıslanması ve eksilmesidir.
Tam Ziya Klozu
Taşımayı yapan araçla birlikte malın tamamen hasarlanması ve kullanılamaz hale gelmesini karşı verilen teminattır yani taşımayı yapan geminin tamamen batması, kamyonun devrilmesi, uçağın düşmesi, trenin devrilmesi ve yok olması sebebi ile taşınan emtianın da tam ziya olma riskine karşı verilir.
Taşıyıcının sorumluluğu (CMR-FFL) sigortaları
Taşıma organizasyonu sırasındaki olası hasarlardan ötürü mal sahibine karşı oluşabilecek hukuki sorumluğunun, ilgili uluslararası konvansiyonlar ve poliçede belirtilen özel şartlar kapsamında teminat altına alınmasıdır.
TMM (Taşıyıcı Mali Mesuliyet-İç Nakliye)
Yurtiçinde kara yolu ile taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı hukuki sorumluluklarını teminat altına al.